Pomozte společně s námi Valerii a Klaudince

Prosinec 12, 2017 - Ondrej Pabista

Comments are off for this post.

     V průběhu prosince se na nás obrátila maminka dvojčátek Val a Klaudinky se žádostí o pomoc s hrazením hipoterapie pro její dvě dcerky. Protože nás jejich příběh zaujal, prosíme vás, pomozte společně s námi tam, kde je potřeba.
Pro pomoc holčičkám je možné zasílat příspěvky na účet vedený u Komerční banky s číslem 115-5009900227/0100. SBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA HOLČIČKY BYL K 20.12.2017 UKONČEN. Stále ale můžete finančně podpořit rozvoj naší organizace 🙂
     Paní Kadrmasová se na nás obrátila se žádostí o podporu při placení hipoterapie pro své dvě dcerky Valerii a Klaudii, které se narodily v 35. týdnu těhotensví velmi komplikovaným porodem. Jejich vývoj se od začátku potkává s obtížemi.
     Děvčátka jsou velmi aktivní a u obou byl prokázán syndrom ADHD. Dívky mají také oslabenou slizniční imunitu a trpí na atopický ekzém. Valinka má zrakovou vadu korigovanou brýlemi a strabismus. Oběma holčičkám byla zjištěna centrální svalová hypotonie, na kterou právě terapie s koňmi má úžasné účinky.
     Rodiče spolupracují s logopedem, protože řečový vývoj u dvojčátek je nestandardní, jejich řeč je agramatická a patlavá. Mluvená řeč dívky snadno zahltí, proto pro komunikaci používají i vizualizaci, rodiče používají fotky, aby holčičkám vysvětlili místa, kde se jí, spí nebo obléká nebo co je doma a co je venku.
     Opoždění je patrné i v dalších oblastech vývoje, dívky jsou neobratné a často padají. Obě holčičky trpí vývojovou dysfázií. Během života se u děvčátek objevily obtíže v senzorické integraci, tedy ve zpracování smyslových podnětů a jejich propojení.
     Dívky pro dosažení maximálně možného rozvoje potřebují speciální podporu v oblasti pohybových dovedností, komunikace, hry i sociálních dovedností.
     Výchova dívek s sebou nese zvýšené nároky na časové i finanční možnosti rodičů, proto se ná nás maminka obrátila z žádostí o pomoc financovat intenzivní rehabilitační pobyt s hipoterapií pro obě děvčátka.
     Abychom mohli Valerii a Klaudii pomoci, potřebovali bychom dát společně s vámi dohromady 10. 000 CZK. Za tyto peníze může maminka s děvčátky odjet na týdenní hipoterapii. Často se nás ptáte, jestli si z těchto peněz něco bereme. Pokud přiřadíte správný variabilní symbol, peníze použijeme jen na tento projekt. Bez variabilního symbolu chápeme příspěvěk jako podporu naší organizace.
     Protože si myslíme, že jedna terapie nestačí, určitě bychom rádi, kdyby se nám podařilo nasbírat o trochu víc.

Ondrej Pabista